x

System Consulting

Yazılım ve destek hizmetlerini proje bazlı ele alarak proje ve kaynak yönetiminin üstlenildiği hizmet modelidir.

Proje danışmanlık modelimizde büyük ve küçük kapsamlı projeler ve bakım çalışmaları bir bütün olarak ele alınır.

Mirsis Proje Danışmanlık Hizmetine, müşterilerinin temel yetkinliklerine ve iş sonuçlarına odaklanmasını sağlamayı amaçlayarak, yeniden yapılanma ve yeni uygulamaların hızla hayata geçirilmesinde destek olan stratejik bir çalışma modeli olarak yaklaşır.

Etkin bir yönetim ile müşterilerine, talep ettiği hizmetin beklenen kalite ve sonuçlarını sağlamaya çalışarak rekabet avantajı yaratmayı hedefler.

 

Proje Yaklaşımı

Mirsis, müşterilerinde gerçekleştirdiği projelerin istenilen kalite ve zamanda tamamlanabilmesi için iyi bir ekip çalışmasının gerekli olduğuna inanmaktadır. Ekibin disiplinli ve uyumlu çalışması, iletişimin üst seviyede sağlanması çok önemlidir.

 

Proje Hizmetlerindeki Temel Hedefler;
-Gerçek ihtiyacı belirlemek

-Doğru yetkinlik ve bilgi birikimine sahip çalışanlar ile birlikte çalışılan kurum kültürüne uyumlu bir ekip oluşturmak

-Kurumun iş yapma biçimini benimseyen, proaktif bir yaklaşım ile proje başarısını sağlamak olarak sıralanabilir.

 

Faydaları

-Proje kaynak maliyetlerinin önceden hesaplanabilmesi

-Proje yönetimi tecrübesi

-Daha kısa işe alım ve eğitim süreleri

-Süreli ve proje hedeflerine odaklı işe alım

-Uzman personel kaynağını seçme ve kullanma imkânı

-Esnek kaynak havuzundan yararlanma

-Risklerin kontrol altına alınmasının sağlanması

-Operasyonel verimlilik, yani firmanın ana faaliyet alanlarına yoğunlaşmasının sağlanması

-Ölçümlenebilir hizmet seviyeleri belirleyip, bunların garanti altına alınması