MIRSIS DISCLOSURE TEXT

Biz, Mirsis Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“Mirsis”) olarak kişisel verilerin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel veriyi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Mirsis’in yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

 

Neden bu metni okuyup imzalıyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak size ait işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

 

Kullanılan kişisel verilerim nelerdir?

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Veriler
Kimlik Verisi Adınız ve soyadınız
İletişim Verisi Telefon numaranız, e-posta adresiniz
İşlem Güvenliği Verisi İnternet sitesi giriş-çıkış saati, IP adresi bilgisi
Pazarlama Verisi Kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz veriler
Özlük Verisi CV içeriği
Onay/Talep/Şikâyet Verisi Onay beyanlarınız, Mbot üzerinden ilettiğiniz talep ve şikayetler, bildirim tipi ve içerik bilgisi

 

Önemli Not: Üçüncü kişilere ait kişisel veri paylaşmanız durumunda, kişisel veri sahibine gerekli bilgilendirmenin yapılmış olduğunu kabul etmektesiniz. 

 

Sizden özellikle talep edilmediği sürece, paylaştığınız özgeçmişlerde, iletişim içeriklerinizde veya Mbot görüşmelerinizde, özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

 

Kullanılan kişisel verilerim nasıl ve hangi gerekçe ile elde ediliyor?

Mirsis olarak kişisel verileri,

 • ‘Başvuru Yap’ butonu üzerinden doldurmuş olduğunuz form,
 • ‘Bize Ulaşın’ sekmesi üzerinden ulaşmanız,
 • İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlem hareketleriniz,
 • İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemler üzerinde aktif olan çerezler

vasıtasıyla dijital yollarla (KVKK’da otomatik yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) toplamaktayız.

 

Kişisel verilerinizi, şirketimizle olan ilişkiniz kapsamında; gerekli sözleşmeleri kurabilmek ve uygulayabilmek, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimizi koruyabilmek amacıyla ve kanunlarca öngörülmüş olması sebebiyle toplamaktayız.

 

Kişisel verilerim neden kullanılıyor?

Mirsis olarak yukarıda belirtilen kişisel verileri;

 • İşe alım prosedürlerinin yürütülmesi (Örneğin; CV’nizde yer alan bilgiler, başvurulan pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.),
 • Online sistemler üzerinden iletişim kurulması (Örneğin; Mbot vasıtasıyla iletmiş olduğunu bilgiler, belirttiğiniz konuya ilişkin hızlı dönüş sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.),
 • Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi (Örneğin; internet sitesi giriş-çıkış saati ve IP adresi bilgileri, faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda internet sitesinin trafik kayıtlarını tutmak amacıyla kullanılmaktadır.),
 • İnternet sitemiz vasıtasıyla sizlere sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi (Örneğin; internet sitesine gerçekleştirilen ziyaret sayısına ilişkin bilgi, sitenin işleyiş biçimini iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır.),
 • Talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi (Örneğin; ‘Bize Ulaşın’ sekmesi ile ilettiğiniz bilgiler, taleplerin karşılanması amacıyla kullanılmaktadır.)

amaçları ile işliyor ve bu amaçların dışında asla kullanmıyoruz.

 

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verileri özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel veriler;

 • İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanlarına,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara,
 • Taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
 • Faaliyetlerimizin devamlılığı ve organizasyon gerekliliklerini sağlamak amacıyla hizmet aldığımız üçüncü kişi şirketlere ve iş ortaklarımıza,
 • İşe alım süreçlerinin hızlandırılması ve istihdam edilebilmenizi sağlamak amacı ile iş ortaklarımız ve grup şirketlerimize

aktarılabilmektedir.

 

KVKK bana hangi hakları veriyor?

KVKK, kişisel veriler üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok hak sağlamaktadır.

Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

 

Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Belirtilen hakları kullanmak isterseniz; taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.