MİRSİS AYDINLATMA METNİ

MİRSİS AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ VE ÇEREZ KULLANIMI AYDINLATMA METNİ

Türkiye’nin önde gelen bilgi teknolojileri konusunda çözüm, hizmet ve danışmanlık sunan şirketlerinden olan Mirsis Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“Mirsis”) veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin taraf bulunduğu insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) öngörülen şart ve usuller olmak üzere kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuat çerçevesinde sizlere sunulan hizmetlerin sağlanabilmesi, geliştirilmesi, mükemmelleştirilmesi amacıyla işlerken kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem vermektedir.

Mirsis, esas olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve diğer ilgili mevzuatlarda öngörülen yükümlülüklere uygun hareket eder. Bu kişisel veri işleme faaliyet ilkeleri:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olması,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için olması,
 4. İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesidir.

Mirsis, kişisel verilerinizi, kariyer yönetiminizi kolaylaştırmak ve istihdam edilebilmenizi sağlamak ekseninde deneyim temelli özgeçmiş profilleri oluşturulması, aday değerlendirme ve talep süreçlerinin yönetilmesi, çeşitli iş avantajlarının sağlanıp sunulabilmesi, yeni hizmet kollarının geliştirilmesi, güvenliğin ve denetimin sağlanması, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri hizmetlerin hayata geçirilebilmesi, tarafınıza bilgilendirme iletilerinin gönderilmesi, yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

Mirsis kişisel verilerinizi, dijital ya da fiziksel platformlardan doğrudan bize başvurmanız ve çevrimiçi ve çevrimdışı istihdam portalları ile belirli meslek kollarına yönelik çeşitli eğitim kurumları aracılığıyla elde etmektedir.

Araştırmasını yürütmekte olduğumuz rollerden biri ile deneyim ve diğer niteliklerinizin uyumlu olması durumunda, ilgili müşterimizle paylaştığımız uzun liste raporuna bazı kişisel verilerinizi, profilinizi anonimleştirerek dahil edebilir, böylece sizinle bir görüşme yapıp yapmama konusunda müşterimizin karar vermesine yardımcı olabiliriz. Bu tür durumlarda, sizin açık rızanızı almadığımız sürece anonimleştirilmemiş kişisel verilerinizi müşterilerimizle paylaşmadığımızı belirtiriz.

Mirsis, yalnızca Adayın kişisel verilerini KVKK’da belirtilen şekilde toplayacak ve işleyecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun (Mirsis) hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin (Aday) temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Mirsis, kişisel verilerinizi gerektiğinde ve açık onayınızı alarak işleyebilir.

Aday kişisel verilerinin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlendiği takdirde kişisel verileri hakkında bilgi istemek,
 3. İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 5. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin, yukarıda belirtilen (d) ve (e) paragrafları uyarınca ülke içinde veya dışında üçüncü şahıslara aktarıldığı işlem bilgilerini sormak,
 7. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kanuna aykırı olarak yasadışı işlenmesi nedeniyle oluşan her türlü zararın geri ödenmesini istemek.

Aday, yukarıda belirtilen haklarla ilgili tüm taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Veri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler ile, info@mirsis.com.tr adresine elektronik olarak imzalanan bir dilekçe ile veya başvuranın kimlik tespitine yarar belgelerin bir örneğinin eklendiği ıslak imzalı bir dilekçeyi “Atatürk Mah. Girne Cad. No:1/A 34758 Ataşehir / İSTANBUL” adresine elden veya iadeli taahhütlü mektup ile göndererek iletebilir.

Başvuru sahibinin kayıtlı bir e-posta adresi, güvenli bir elektronik imza, Mobil İmza veya daha önce bize bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bir e-posta adresi varsa, e-posta adresini kullanarak bizimle iletişime geçerek taleplerini belirtilen haklar kapsamında iletebilirler.

İşburada sayılan haklarınızdan birini kullanmak istemeniz halinde, işbu talebinizi, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, Mirsis’e iletebilirsiniz.

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Politikamız, içeriği Mirsis Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi  (“Mirsis”) tarafından sağlanan internet siteleri için geçerlidir.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, veri Politikamızda belirtilen amaçlar ve mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitemizde yer alan Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Çerezlerimiz, web sitemizi kullanırken kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi mükemmelleştirmek için kullanılır.

Web sitemizde çerezleri kullanmanın temel amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Web sitesinin işlevselliğini ve performansını geliştirerek size sunulan hizmetlerin geliştirilmesi,
 • Web sitesini iyileştirmek, web sitesinde yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri tercihlerinize göre uyarlamak;

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri 3 çeşittir:

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.

Örneğin, birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanır.

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Bazı kalıcı çerez türleri, Web Sitesinin kullanım amacınız gibi faktörleri göz önünde bulundurarak kişiselleştirilmiş önerilerde bulunmak için kullanılabilir.

Birinci ve Üçüncü Kişi Çerezler: Birinci kişi çerezler sitemiz tarafından kullanılan çerezlerdir. Üçüncü kişi çerezler ise sitemiz haricinde bilgisayarınıza kurulan çerezlerdir.

Bu ana çerez türleri içerisinde ise şu çerezler türleri de bulunmaktadır:

Zorunlu Çerezler: Mirsis internet sitelerinin düzgün şekilde çalışabilmesi için, özelliklerinin düzgün şekilde sunulabilmesi kurulan anonim nitelikte çerezlerdir.

İşlevsel ve Analitik Çerezler: Tercihlerinizin hatırlanması için ve gezinme deneyiminizi geliştirmemize yarayan işlevsel çerezler ve hangi sayfalarımızın daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların daha çok görüntülendiğini görmemize yarayan, sitelerimizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan analitik çerezler kullanılmaktadır. Bu nitelikte çerezler de anonimdir.

Sitelerimizin kullandığı zorunlu ve birinci kişi olanlar haricinde üçüncü kişi çerezi bulunmamaktadır.

Bu kapsamda tüm tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerinde çerezlerin yönetimi ile ilgili yardım sayfaları sunmaktadır. Bu çerçevede çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hususunda daha fazla bilgi için aşağıda verilen ve tarayıcı üreticilerine özel adresleri ziyaret edebilirsiniz:

 • Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

 • Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/t5/forums/searchpage/tab/message?filter=location&location=category%3Atr&q=%C3%A7erez

 • Internet Explorer

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • Opera

http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies

 • Opera Mobil

http://www.opera.com/tr/help/mobile/android#privacy

 • Safari Bilgisayar

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=tr_TR&viewlocale=tr_TR

 • Safari Mobil

https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

 • Android Tarayıcı (Mobil)

https://support.google.com/nexus/answer/54068?visit_id=1-636244844552607258-231308964&hl=tr&