x

Temel Değerlerimiz

Mirsis Ailesi olarak işimizi ve iş arkadaşlarımızı çok seviyoruz ve değer veriyoruz. Bu yaklaşımımızı korumak için yıllar içinde edindiğimiz deneyimlerimizden sonuçlar çıkardık. Başarımızın ve işteki mutluluğumuzun hangi tutum ve davranışlarımıza bağlı olduğunu gözlemledik. Bunları yazılı hale getirerek Mirsis ailesinin işe bakış perspektifini yansıtmak istedik. 

Bu ilkeler, Mirsis Ailesi olarak başarı ve mutluluğu yakalamamızı sağlayan minimum davranış standartlarını tanımlamaktadır. Mirsis bünyesinde olan her arkadaşımızdan bu etik ilkelere uyması beklenmektedir. Bu ilkeleri belirleyip, bunu ilişkinin bir parçası yaparak, bizim için önemli olan ortak değerlerimizin korunması konusunda kritik bir rol aldığımız bilincini kabul etmekteyiz. 


Süreç - Sonuç Odaklıyız

İşleri en son, teslim zamanlarından önce tekrar kontrol ederiz. Bu şekilde kontrollü çalışmak, yanlış yapıp düzeltmek için harcayacağımız zamandan ve yaşayacağımız prestij kaybından daha az maliyetlidir.

Sözünde duran insanlar ve kuruluşlar zamanla güvenilir olduklarını ispatlarlar. Takım arkadaşlarımız ve müşterilerimiz verdiğimiz söze dayanarak çalışmalarını organize ederler. Zinciri aksatırsak onların işleri de aksar ve biz güven kaybederiz. Bu yüzden zamanlama bizim için önemlidir, buna özen gösterir, söz verildiği tarihlere işlerimizi yetiştiririz. Güvenilirliğimizi koruruz.

Hedefimiz hem kendimiz hem müşterimiz için uzun süreli saygınlıktır. Bunu bilerek çalışırız. Müşterinin ihtiyaçlarını analiz eder, iş stratejisine uygun çözümler sunarız. Gerektiğinde kısa vadede sağlanacak yararları göz ardı ederiz.

İşin başarısını etkileyecek detaylara önem veririz. Farkımızı kimsenin fark etmediği, bizim farkında olduğumuz detaylarla ortaya koyarız. Ancak, detaylar içinde boğulmaz, hangi detayın önemli olduğunu değerlendiririz. Böylece işimizde gereksiz zaman kayıpları yaşamayız.

Sadece kendimiz için önemli görülenlere değil, diğer kişilerin de önemli gördüklerini dikkate alırız. Bunun için takım arkadaşlarımızın fikrini almayı ihmal etmeyiz. Bu yetersizliğimizi değil, aksine iyi bir takım oyuncusu olduğumuzu gösterir. Başarının bireysellikle değil, ekip ruhu ile sağlandığını biliriz.

 

Amacımıza Ulaşma Bilinci İle Çalışırız

Resmin bütününü görmek işimize nitelik katar. Neyi niçin yaptığımızı öğrenmek için ‘Bu işin bizim için faydası nedir? ‘ diye sorarız. Böylece bize neyin engel yarattığına ve neyin fayda sağladığına net karar veririz. Engelleri bilmek ve ona göre davranmak, amacımıza ulaşmada bize zaman kazandıracaktır.

‘Şu yaptığım beni arzu ettiğim sonuca götürmekte ne kadar etkili?’ sorusunu kendimize sorarız. Etki oranına bakıp, önceliklendirmelerimizi daha doğru yaparız. Adımlarımızı atarken herzaman ‘resmin bütününü’ aklımızın bir köşesinde bulundururuz.


İşimizi Geliştirmek İsteriz

Öğrenmeye açığızdır. Anlamadığımız yer çok basit de görünse sorarız. Sormamız işe değer verdiğimizi gösterir. Biz işimize değer verirsek, işimiz de bize aynı oranda geri dönüş yapacaktır.

Eşgüdüm ve işbirliği içerisinde hedeflerimize ulaşmak için çalışırız. ‘Ben her şeyi biliyorum’ tavrının gerçekçi olmadığını düşünürüz. Öğrenecek birşeyler her zaman vardır. Öğrenmek kadar öğretebilmek de önemlidir.

Ekibin de gelişmesine katkı sağlayan arkadaşımız bizim için daha değerlidir. Bu arkadaşımız bilgi saklamaz, tecrübesini paylaşır. Paylaşılan bilginin sonuca ulaşmada katlanarak fayda sağlayacağını bilir.

Yeniliği teşvik ederiz. Bu yüzden sunduklarımız her zaman güncel fikirleri içerir. Biliriz ki bugünün teknolojisine ayak uydurmak işimizi güçlendirir. Bu güç bize çalışma azmi ve hırsı verir.

Herkese söz hakkı tanıyarak, kimsenin çekinmeden sorunlarını dile getirebileceği ve özgür tartışmaların yapılabileceği çalışma ortamları yaratırız. Problemsiz, uyumlu ilişkiler kurulmasının işin kalitesini artıracağını düşünürüz. Çünkü endişesiz beyinler yaratıcı düşünceler anlamına gelir.

Bizim için iş güvenliği, sağlığı ve kalitesinin üst seviyede olması müşteri ve çalışan mutluluğunu sağlamanın temelidir. Bu sebeple mevcut kanun, inceleme ve denetimlere uyarız. Sürekliliğini sağlamak için var gücümüzle çalışırız.

Gurur duyacağımız işlerin sonrasında var olan başarıları ödüllendiririz. Rekabetin motivasyona dönüşmesi istek ve şevk ile görevimize sarılmamızı sağlar. Daha çok üretir, ürettikçe mutlu oluruz.


Müşteri Memnuniyetini Ön Planda Tutarız

Müşteriler ile ilişkilerimizin uzun süreli olması bizim için önemlidir. Bu yüzden onların performansını artıracak değerler katmak önceliğimizdir. İhtiyaçlarını analiz eder, istekleriyle karşılaştırır, çözümler sunarız. Bunu yaparken onların ahlak kurallarını, kültürlerini anlamaya ve uygulamaya çalışırız.

Nitelikli işin bize güvenilirlik ve itibar sağlayacağının farkındayız. Bu düşünce ile işe başlamadan önce şart ve koşullara göre plan yaparız, plana uygun olarak işimizi tamamlarız. Ancak çıkabilecek olumsuz durumlara karşı da hazırlıklıyızdır. Geciktirici problemlerin üstesinden kolayca gelmek için bir “B Planı” olması gerektiğini biliriz.

Çalışma arkadaşlarımızı seçerken titiz davranarak işi yapabilecek en uygun kaynağı iş başına getiririz. Bilgi ve tecrübesiyle Mirsis vizyonunu yansıtacak kişileri seçeriz. Bu kişiler bireysel özellikleri ile de Mirsis temel değerlerini benimseyecek ve sahip çıkacaklardır.

Zamanında, hatasız ve beklentileri karşılayan hizmetin kalitenin görülebilmesi için en belirgin yol olduğuna inanırız. Bunun için sunduğumuz hizmette küresel ve profesyonel standartları kullanır, yeni yöntem ve araçlardan yararlanırız. Hizmet süresince yapılanların ve geliştirmelerin müşteri ile paylaşımı da çok önemlidir. Müşterilerimize tam olarak zamanında ve doğru raporlar sunarız.

İdealimiz, Mirsis’in müşterilerine kattığı değerin kendisine geri dönerek kalitemizi ve itibarımızı en yüksek seviyeye ulaştırmasıdır. Hepimizin mutluluğunun ve işbirliğindeki başarısının arkasındaki yegane itici güç budur.

 

İnsana Değer Veririz

Hoşgörümüz ilkelerimizle iş yapan arkadaşlarımıza her zaman açıktır. Dostluğa önem veririz. Dostluk bizim için her zaman, her koşulda kendini açıkça ve dürüstçe ifade etmektir. Kurduğumuz ilişkilerin uzun soluklu olmasını isteriz. Bunun için dürüstlük vazgeçilmezimizdir.

Hepimiz insanız ve öncelikle saygı bekleriz. Saygı gördüğümüz bir ortamda daha rahat çalışır, daha üretken oluruz. Üretken bir ekibin önündeki zorlukların azalacağını biliriz.

Aramızdaki güven bağı profesyonel ve samimi çalışma ortamımızın temelini oluşturur. Bu bağın bozulmasına sebebiyet verecek ayrımcılık, taciz, yıldırma gibi olaylara asla göz yummayız. Kimseye insanlık dışı muamele edilmesine izin vermeyiz.

Bireysel olarak yalnız kalmaktansa birlik ruhu içinde olmayı tercih ederiz. Farklı bakış açılarını dikkate alır ve her kademede özgün düşüncelere destek veririz. Bireysel farklılıklarımız ekip ruhuna engel olmaz, aksine bizi zenginleştirir. Farklı geçmişlerden ve kültürlerden gelen ekip arkadaşlarımızı tanımanın kendi dünyamızı da geliştirdiğini düşünürüz. Onlara karşı anlayış ve empati geliştiririz.

Bir bütün oluşumuz iş dışında birbirimizle kurduğumuz dostluklardan ve dayanışmamızdan kuvvet alır. Sadece iş konularında değil özel problemlerin çözümünde de birbirimize yardım ederiz. Birbirimiz için bir şeyler yapma duygusunun kişisel başarıya olduğu kadar Mirsis’in başarısına da katkı sağladığına inanıyoruz.

Hepimiz sahip olduğumuz olanakları, onlara sahip olmayanlar ile paylaşma isteği taşırız. Bu duygu ile toplumsal faaliyetlere aktif olarak katılmayı görev biliriz. Gönüllü arkadaşlarımızı destekleriz. Bizler yardımseverliğin gülümseten sonuçlarıyla motive oluruz.


Dürüst ve Güvenilir İlişkiler Kurarız

Ekip arkadaşlarımız ve müşterilerimiz arasında geliştirdiğimiz bağlılık zinciri hissettiğimiz güven duygusu ile kuvvetlenir. Bu duygu ile hiçbir şekilde rüşveti, yolsuzluğu, haracı, kayıtlarda sahtekârlığı veya şüpheli ödemeleri kabul ya da teklif etmeyiz. Biliriz ki haksız elde edilen kazanımların olduğu ortamda dürüstlükten bahsedilemez. Biz temel değerlerimize ve ahlakımıza uygun olarak, tutarlı davranır; ilişkilerimizi bu ilkelere göre biçimlendiririz.

Ekip liderleri olarak kurduğumuz iletişim içten ve açıktır. Çalışanların performansı hakkındaki değerlendirmelerimizi çekinmeden söyleriz. Bu kırgınlığa sebep olmaz, aksine çalışma bilincimizi yükseltir.

Mirsis olarak müşteri, tedarikçi ve çalışan bilgilerinin ve kimliklerinin güvenliğini garanti ederiz. Bilgiler sadece kanunen yetkili kılınan kişi ve kurumlarla paylaşılır, amacı dışında kullanılamaz. Bu konuda resmi sözleşmelere, yasalara ve yönetmeliklere uyarız.

Hepimiz çıkar çatışmalarından kaçınır, fikri mülkiyete saygı gösterir, kişisel ilişkilerimizin Mirsis’in itibarına zarar vermesini engelleriz. Hedefimiz her geçen zamanda saygınlığımızı artırarak gelecek nesillere adımızı hatırlatmaktır.


Kurallar ve Esneklik Arasında Denge Kurarız

İş önemli, ancak biz de önemliyiz. Sahada formamız ıslanmışsa içimiz rahat olsun, bize düşeni yapmışızdır. Gereksiz telaşın panik yarattığını biliriz, panik ise hata yaptırır.

İşe başlamadan önce gerçekçi bir planlama ile teslim tarihlerine karar verdiğimizde ve bu plana disiplin ile sadık kaldığımızda telaş yaşatacak durumların minimuma ineceğini unutmayız.

 

Sorumluluğumuzun Bilincindeyiz

Organizasyonel yapı, finansal performans ve iş faaliyetlerimizin bilgilerini yasalara uygun olarak üçüncü kişilerle paylaşırız. Her birimiz yaptığımız işin sonuçlarını üstleniriz. Gerektiğinde girişimcilik ruhuyla risk alarak kararlar veririz. Müşterinin her isteğine evet cevabını vermemiz gerekmez. Eğer bir görev ahlaki prensiplerimize uygun değilse reddederiz.

Çalışma ve çalıştırma konusunda yasalara uymak toplumsal sorumluluğumuzdur. Çocuk işçi çalıştırmayız. Minimum, yasaların öngördüğü sayıda engelli çalıştırırız. Hiç kimse zoraki ya da gönülsüz olarak iş başına getirilemez. Ücretler zamanında ve yasalarla belirlenmiş miktarlarda ödenir.

İnsan haklarına saygılı olma anlayışını kendimize rehber ediniriz. Mirsis çalışanları taciz veya sindirme korkusu olmadan dernek kurabilir, sendika üyesi olabilirler. Toplu sözleşme ve örgütlenme özgürlüğü tüm arkadaşlarımızın hakkıdır.

Biz çevre açısından sorumluluklarımızı da biliriz. Kirlilik karşıtı teknolojileri kullanır, çevre dostu olma bilincinin yaygınlaştırılması için girişimde bulunmaya gayret gösteririz. Daha önce söylenmiş olduğu gibi “Sorumluluk büyük olmanın bedelidir”.

 

İşimizi Yaparken Eğleniriz

İnsan yanında rahat olduğu insanlarla sevdiği bir şeyi yaptığında eğlenmeye başlar. İnsanlar ancak düşüncelerini samimiyetle ifade edebildikleri ve olduğu gibi kabul edildikleri ortamlarda rahat olurlar. Rahat insan üreticidir. Üreten insan da kendini yeterli hisseder ve işini severek yapar.

Mirsis olarak kimsenin kimseyi dışlamadığı kucaklayıcı bir ekip ortamında işimizi yaparken eğleniriz.


Rakiplerimizi Ciddiye Alırız

İşimizdeki dürüstlük rakiplerle olan ilişkilerimize de yansır. Rakiplerimizin gizli bilgilerini alıp kullanmaya çalışmayız. Onların işindeki başarılarından ve çalışmalarından ilham alır, lider olmak için mücadele ederiz. Biz adil fakat zorlu bir yarışmacıyız.

Bizim için örnek almak yerine örnek olmak daha değerlidir. Amacımız değişen dengelere uyum sağlayarak rekabet avantajı elde etmek ve kulvarımızda öncü olmaktır. Bunun için temel değerlerimizden ve iş ahlakımızdan ödün vermeden var gücümüzle çalışmaktayız.

 

Mütevazi İş Yaparız

Bu ilkeleri işe yansıttığımızda başarının bizi yakaladığını görürüz, bu durumda da mütevazılığı elden bırakmayız. Önemli olanın bu başarının sürdürülebilirliği olduğunu biliriz. Başarının bireysel performansımıza bağlı olduğu kadar çevrenin de bize göstermiş olduğu desteğe bağlı olduğunu unutmayız.


Ailelerimiz Bizim İçin Değerlidir

Mutlu insanların mutlu aile hayatları olduğunu biliyoruz. Çeşitli kültürel değerlerimizin ailemiz vasıtasıyla bize aktarıldığının farkındayız. Çocuklarımızın dengeli bir aile ortamında mutlu yetişmesini önemsiyoruz. Bu yüzden aileyi var eden saygı ve bağlılık çerçevelerinin yaşaması gerektiğini düşünüyoruz.

Tıpkı ailelerimizde olduğu gibi Mirsis’te de ilişkilerimizde saygı ve bağlılığımızı pekiştiren normlara önem veriyoruz.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.